Hero Imgs

แบบทดสอบ ภาวะซึมเศร้า

โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน

แบบฟอร์มประเมินภาวะซึมเศร้า

กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของท่านก่อนเริ่มบันทึกแบบคัดกรอง

โปรดเลือกคำตอบของท่าน จำนวน 9 หัวข้อ

โดยระบุอาการของท่าน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

1.เบื่อ ทำอะไร ๆ ก็ไม่เพลิดเพลิน


2.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า หรือท้อแท้


3.หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป


4.เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง


5.เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป


6.รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือเป็นคนทำให้ตัวเอง หรือครอบครัวผิดหวัง


7.สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานท่ีต้องใช้ความตั้งใจ


8.พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็น หรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย


9.คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตาย ๆ ไปเสียคงจะดี